درمورخه 97/7/29 اعضای شورای اسلامی شهر وسرپرست شهرداری زابل با معاونت محترم استاندار وفرماندارزابل دیدار داشتندبا عنایت به در دست اجرا بودن عملیات لکه گیری وترمیم آسفالت سطح شهرزابل تاکنون مسیرهای ذیل ترمیم گردیده است رسیدگی به وضعیت پارکهای محله ای سطح شهرزابل در حال اجراستدرراستای حل مشکلات کارگران بازنشسته شهرداری زابل و سازمانهای تابعه جلسه ای با رئیس اداره کاربرگزارشدگزارش عملکرد مقایسه ای اداره طرحهای توسعه ونوسازی شهرداری زابل بشرح جدول ذیل میباشدبازدید امروز745
بازدید دیروز946
بازدید هفته3818
بازدید کل450700