درراستای دیدارهای اعضای شورای اسلامی شهر وشهردار با رؤسای دانشگاههای حوزه شهرزابلبا عنایت به اینکه مدتی ست عملیات بهسازی پارک ملت درحال انجام و اخیرا بازگشایی گردیده است... به استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها و بند3 صورتجلسه شماره 106 شورای اسلامی شهرزابل تجدید مناقصه برگزار میگردد.بنا به درخواست جمعي از معتمدين، سازمان هاي مردم نهاد ، خانه كشاورز سيستان، اساتيد دانشگاه ونشست  نهضت روشنگری  ، ویژه دهه بصیرت ،با موضوع فتنه شناسی  و بصیرت افزاییبازدید امروز545
بازدید دیروز909
بازدید هفته545
بازدید کل474376