نشست خبری اعضای شورای شهر وسرپرست شهرداری با اصحاب رسانه  درمحل سالن جلسات مهمانسرای شهرداری برگزارگردیدبمناسبت روزجهانی سالمندان ؛اعضای شورای شهرو سرپرست شهرداری زابل با سالمندان مرکزنگهداری شهیدخدری دیدارداشتنددر مورخ 97/7/5 مراسم غبارروبی گلزارشهدا با حضور امام جمعه معزز و شماری از مسئولین برگزارگردیداولین جلسه شورای مدیران شهرداری زابل به ریاست دکتر خمری سرپرست شهرداری زابل برگزار گردیدگزارش عملکرد مقایسه ای اداره طرحهای توسعه و نوسازی شهرداری درمرداد 97 و مقایسه با سالهای 91 تا96بازدید امروز745
بازدید دیروز946
بازدید هفته3818
بازدید کل450700