مهندس نوری شهردارزابل به همراه مسئولین واحدهای شهرداری و سازمانهای وابسته به آن در مراسم بزرگداشت 26 مردادماه روز ورود آزادگان سرفراز به میهن اسلامی که در..مهندس نوری  در پیامی سالروز ورود آزادگان به میهن را به جانبازان سرافراز آقایان:علیرضا ضابطی – محمد کوچکزایی - غلام سلمان نژاد و.صبح امروز مورخ 96/5/25 مهندس ناظری فرماندار زابل به همراه مهندس نوری شهردارزابل از چگونگی تجهیز کتابخانه ایرج افشار سیستانی ؛بازدید نمودند..

مهندس نوری شهردارزابل در خصوص ...با عنایت به انباشته شدن زباله های کسبه بازار الغدیر در مکانی در پشت بازار و پراکندگی و آلودگی محیط زیست آن منطقه ....مهندس نوری شهردارزابل  در خصوص برنامه زمانبندی شده جهت رفت و روب ؛ نظافت و کلیه امورات خدمات شهری ناحیه 1 و ناحیه 2 اظهار داشتند: پاکبانان شهرداری ناحیه 1 از ساعت 4 صبح امروز شنبه  96/5/21   رفت و روب ونظافت خیاباهای سطح شهر را آغاز کردند..بازدید امروز536
بازدید دیروز1017
بازدید هفته6271
بازدید کل390410