سرپرست شهرداری زابل دراینخصوص اظهارداشت :در مورخه 97/6/10 سرپرست شهرداری با دادستان محترم زابل دیدار داشتند دکتر موسی خمری  در مورخه 97/5/6 بعنوان سرپرست شهرداری زابل منصوب گردیدگزارش عملکرد ستاد ممیزی و املاک  بشرح ذیل میباشد:عملکرد مقایسه ای اداره طرحهای توسعه و نوسازی در تیرماه سالهای 97-91بازدید امروز744
بازدید دیروز946
بازدید هفته3817
بازدید کل450699