با توجه به برگزاری هفتگانه جلسات شورای مدیران شهرداری ؛ چهارمین جلسه به ریاست شهردارزابل برگزار گردید...با عنایت به استفاده از نقطه نظرات تمامی گروها و شهروندان درراستای آبادانی شهرزابل ؛ نشست مردمی برگزار گردید...تعداد 5دستگاه خاور کمپرسی 4 تنی با راننده با مدل 90به بالا جهت حمل زباله ......پس از برداشت میدانی اطلاعات املاک شهرزابل؛ توزیع قبوض نوسازی به درب منازل شهروندان آغاز گردید...سومین جلسه شورای مدیران شهرداری به ریاست دکترخمری شهردارزابل برگزار گردیدبازدید امروز546
بازدید دیروز909
بازدید هفته546
بازدید کل474377