در مورخه 97/4/27 نشست خبری اصحاب رسانه -ومنتخبین انجمنهای مردم نهاد با رئیس شورای شهر وشهردارزابل برگزارشد نماینده وزارت تعاون ؛ کار و رفاه اجتماعی طبق آگهی زیل از کارکنان و کارگران شهرداری دعوت بعمل می آورددر پی انتشار مصاحبه ای از سرکارخانم رضوانی عضو محترم شورای اسلامی شهرزابل ؛ شهردارزابل جوابیه ای بشرح ذیل صادرنمودند:بهسازی پارک ملت زابل با متراژ ۵ هکتار مدت چندین ماه با 80 درصد پیشرفت فیزیکی در دستور کار شهرداری قرارداردجلسه شورای ترافیک شهرستان زابل در محل فرمانداری ویژه زابل برگزار گردیدبازدید امروز745
بازدید دیروز946
بازدید هفته3818
بازدید کل450700