اطلاعات این صفحه در حال تکمیل شدن است...

 

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری زابل :آقای موسی میر

 

سوابق کاری:

۱-

۲-

۳-

۴-

 

اعضاء شورای سازمان:۱-دکتر باقر کرد ریس شورای سازمان ۲-مهندس هوشنگ ناظری عضو شورای سازمان ۳-مهندس حمیدرضا نوری شهردار و دبیر شورای سازمان ۴-مهندس محمود ملاشاهی، بازرس

اعضاء هیئت‌مدیره سازمان:۱- آقای ضیاءا...شرفی رئیس‌ هیئت‌مدیره ۲-سرهنگ علی نعیمی، عضو اصلی هیئت‌مدیره ۳-آقای حسین سندگل عضواصلی هیئت‌مدیره ۴ -آقای اردشیر رافع، عضو علی‌البدل 

**شرح وظایف مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری زابل**

 . مقـدمات تأسیس سازمـان  اتـوبـوسرانـی زابل و حومه باهمت و تلاش شهـرداری محترم  زابـل در سال ۱۳۷۰ و بمنظور تــوسعه درروند نـاوگـان  حمل‌ونقل درون‌شهری و خدمات‌رسانی بـهینه بـه شهرونـدان فراهم و با تعداد معدودی اتـوبـوس و مینی‌بوس آغـاز بکار نـمود. در حال حاضر سازمان  اتـوبـوسرانی  زابـل با ۴۰ دستگاه اتـوبـوس در دو  شیفت کـاری صبح و عـصر (از ساعت ۶ صبـح  لغایت ۱۰ شب) بـه شهروندان محترم خدمات ارائه  میدهد. خدمات‌رسانی در سه بخش انجام می‌شود، در قـالب خـطوط  ايـن سازمـان کـه در حال حاضـر ۲۰  مسيرمیباشد، در بخش  امـور قـراردادها كه در اين راستا با ادارات، دانشگاهها، مدارس و. فـعالیت و  همکاری لازمه صـورت می‌پذیرد و  همچنین خدمات‌دهی  رایـگان و افتخاری در مراسمات  مـختلف اجتماعي و فرهنگی که همواره استمرار دارد. عـمر متوسط  اتـوبـوس‌هـا در نـاوگان  مـذکور بـا تـوجـه بـه شرایط  آب و  هـوایـی و اقـلیمی سـه سـال  میباشد، سـازمان اتـوبـوسرانی زابـل  بـا اختصاص  ۵۵ درصد از مـیـزان  کـل جابـجایـی  شهـروندان  مـحتـرم، نــقش  مـهمـی را در عـرصـه خدمـات شهـری بــه  آحـاد  مـختلـف مــردم (شهری و روستایی) ایـفا و یـکی از عمده‌ترین سازمانهای تحت  نظارت شهرداری در بخش حمل‌ونقل عمومی محسوب میشود.