راههای ارتباط با حراست شهرداری زابل :

- مراجعه حضوری به مسئول حراست شهرداری زابل

-تماس تلفنی از طریق شماره تماس: 32233275

-از طریق کدپستی (46151-98617)(حراست شهرداری )

-از طریق نمابر حراست شهرداری (32235940)

-از طریق صندوق ارتباط با حراست واقع در طبقه همکف شهرداری .

-سامانه ارتباط با حراست