نماد
لوگو
شهردار زابل

مهندس محمد پودینه -شهردارزابل

میدان یعقوب لیث زابل
کوه خواجه سیستان (اوشیدا)
شعارسال 1403
Previous slide
Next slide

اخبار شهرداری

عکس متن

خدمات الکترونیک

عکس متن
معرفی شهروندان نمونه

معرفی شهروندان نمونه

پیام های شهروندی

پیام های شهروندی

پست الکترونیک

پست الکترونیک municipality@zabol.ir

سامانه پیشنهادات و رسیدگی به شکایات

سامانه پیشنهادات و رسیدگی به شکایات

سامانه ارتباط با حراست

سامانه ارتباط با حراست

گالری تصاویر

عکس متن

آب و هوا

حقوق شهروندان

لینک های مفید

اوقات شرعی