میدان یعقوب لیث زابل

نمایی از فضای سبز شهرزابل

کوه خواجه سیستان (اوشیدا)

پارک ملت شهرزابل

کنسولگری انگلیس

رقص محلی سیستان

شهرسوخته

مهندس حمیدرضا نوری - شهردار زابل

اخبار شهرداری

 تیم فوتسال شهرداری زابل  برای شرکت در مسابقات کشوری  اعزام گردیدند

 پارک محله ای«عدالت»در انتهای خیابان رسالت 16 (حاشیه شهر) درراستای اهداف ستاد بازآفرینی پایدارشهری زابل احداث میگردد

نظربه اهمیت عمران ودرراستای برنامه ریزیهای مناسب درحوزه عمران مهندس مهیارمیرسرپرست معاونت عمرانی وشهرسازی تعیین گردید

در زمینی به مساحت تقریبی۸۰۰۰ مترمربع واقع در خیابان فردوسی پارک بانوان احداث می گردد

درراستای خدمات رسانی بهینه به شهروندان فرهنگمدارزابل،آقای عباس رنجبربه سمت سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری منصوب گردید.

تلویزیون شهری  واقع در خیابان فردوسی راه اندازی گردید

خانم بی بی کلان پردلی  طی ابلاغی به سمت سرپرست سازمان سیما ؛منظرو فضای سبز شهری شهرداری زابل منصوب گردید

شهرداری زابل درراستای تحول در سیما و منظر شهری اقدام به گلفرش نمودن میادین سطح شهر نموده است

مشاهده آرشیو اخبار

خدمات الکترونیک

بازدید امروز513
بازدید دیروز836
بازدید هفته5221
بازدید کل225753