نماد
لوگو

مدیر سایت

شهردار زابل

شهردارزابل انتخاب شد.

محمد پودینه سرپرست فعلی شهرداری زابل؛ بعنوان شهردار زابل انتخاب شد. -بعدازظهر۱۴۰۰/۶/۹ در جلسه رسمی اعضای شورای اسلامی شهر زابل پیرامون انتخاب شهردار، پس از

ادامه مطلب