نماد
لوگو

آگهی مزایده مغازه های بازارچه سنتی

آگهي مزايده عمومي  : اجاره تعداد66باب مغازه  تجاری واقع درخیابان شهید پهلوان  بازارچه سنتی  شهرداري زابل

شهرداري زابل در نظر دارد : تعداد 66 مغازه  تجاری واقع در خیابان شهید پهلوان بازارچه سنتی  را طبق جزئيات مندرج در اسناد مزايده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترنیکی دولت  ستاد(setadiran.ir) با شماره مزایده 5003091256000006  به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید .

زمان انتشار از 12/03/1403 لغایت 02/04/1403

مهلت دريافت اسناد مزايده:   22/03/1403 ساعت 14:00

آخرين مهلت ارسال پيشنهاد:   02/04/1403

زمان بازگشايي :     03/04/1403 ساعت 10:00

زمان اعلام برنده حداكثر يك هفته پس از بازگشايي

ضمنا رعايت موارد فوق الزامي ميباشد

1-برآورد اوليه طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري

ردیفعنوانمبلغ اجاره ماهیانه (ریال)
1مغازه های شماره 19-36-5321.000.000 ريال
2مغازه های شماره 16-17-18-34-35-5120.000.000 ريال
3مغازه های شماره 10-28-33-45-50-6419.000.000 ریال
4سایر مغازه ها18.000.000 ریال

2-مبلغ تضمين شركت در مزايده5%ارزش ريالي قيمت پايه ميباشد كه بصورت ضمانتنامه بانكي با اعتبارحداقل سه ماه يا فيش واريزي نقدي به حساب 0106674386006 بانك ملي بنام سپرده شهرداري زابل باشد

3- مبلغ خرید اروراق مزایده مبلغ 1.000.000 ریال بحساب 0105640545001 درآمدهای عمومی در سامانه ستاد ایران میباشد

4- سپرده نفرات اول و دوم در صورتي كه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع شهرداري ضبط خواهد شد

5- هزينه درج آگهي نوبت اول ودوم به عهده برنده مزايده ميباشد

6-شهرداري در رد يا قبول  يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود

7-ساير شرايط و جزئيات در اسناد مزايده مندرج است

8- برگزاری مزایده صرفا” از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه ) پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه ) ارسال پیشنهاد قیمت بازگشایی پاکات ، اعلام برنده ، واریز وجه مزایده ، در بستر سامانه ستاد از این طریق امکان پذیر میباشد .

9-پيشنهاد ميگردد قبل از ارائه پيشنهاد از موارد مزايده بازديد بعمل آوريد.

10- متقاضیان اصل ضمانت نامه یا فیش بانکی را پس از بارگذاری در سایت (پاکت الف ) بصورت فیزیکی تا مورخ 02/04/1403 در پاکت سر بسته با درج کامل مشخصات و شماره تماس به اداره مالی شهرداری تحویل نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *